Een av-MTK jubileum evenement / An av-MTK anniversary eventParcours

 • Het parcours is een 5km ronde. Als je van plan bent 50km te lopen dan moet je 10 rondjes afleggen
 • Het evenement wordt gehouden in de Krimpenerwaard 
 • Het parcours is vlak; indien je voor een PR wilt gaan is dit de perfecte gelegenheid
 • Voor de start en finish zal een mat gebruikt worden voor elektronische tijdsmeting 
 • De tijd zal worden gemeten door middel van een “tag” aan je schoen
 • Het is cruciaal dat de tag direct na de laatste ronde wordt ingeleverd

Klik hier om de route zien

 

Start en Finish 

 • De Start en Finish lijn is tegenover het gebouw 'Big Bear' op de Krimpenerbosweg 1, 2925 LB, Krimpen aan den IJssel
 • Starttijd is 10:00 uur op 19 Maart 2017 
 • Alle wedstrijden starten op hetzelfde moment, uitgezonderd de Kids Run: deze start om 13.00 uur!
 • Voor alle wedstrijden geldt als eindtijd 16:00 uur. Dit betekent dat er een maximum van 6 uur is om elke wedstrijd uit te lopen, uitgezonderd de Kids Run

Inschrijven

De links hieronder kunt u gebruiken om in te schrijven en vervolgens te betalen. Let op dat u het formulier accuraat invult zodat wij de juiste resultaten achteraf kunnen weergeven.


Estafette

Er zijn 2 estafette competities; over 20km en over 40km. Elke competitie moet 4 deelnemers hebben en iedere deelnemer moet 1 ronde  voor de 20km estafette en 2 rondes voor de 40km estafette afleggen. Van iedere deelnemer wordt afzonderlijk het resultaat geregistreerd. Oftewel iedere deelnemer heeft zijn eigen tag aan zijn/haar schoen. 
Het team met de snelste, bij elkaar opgetelde, tijd is de winnaar.
Er zijn in principe 6 estafettes:
- 20km estafette mannen
- 20km estafette vrouwen
- 20km estafette mixed (2x man, 2x vrouw)
- 40km estafette mannen
- 40km estafette vrouwen
- 40km estafette mixed (2x man, 2x vrouw)
Er is een trofee voor ieder team dat in de top3 eindigt, wanneer er minimaal 10 teams deelnemen in dezelfde estafette competitie.


Kosten:

Solo

 • Solo A: 5km, 10km en 15km                            €   7,50 per deelnemer
 • Solo B: 20km, 25km, 30km en 35km               € 10,00 per deelnemer
 • Solo C: 40km, 45km en 50km                          € 15,00 per deelnemer

Er is een limiet van 400 deelnemers. Registratie op de dag zelf kost 2,50 euro extra

Estafette

 • Relay 20: 20km race -   5km per team van 4    € 20,00 per team
 • Relay 40: 40km race - 10km per team van 4    € 30,00 per team

Estafette teams moeten online registreren. Op de dag zelf worden geen estafette teams meer geaccepteerd

Kidsrun
Speciaal voor de kids is er een 2 km loop die start bij My Health Club om 13.00 uur. Synerkripashouders kunnen gratis meedoen en zich aanmelden via hun account. Heb je geen Synerkripas? Dan kun je je aanmelden via deze link. De kosten bedragen dan 2 euro die je bij aankomst kan voldoen. Voor alle deelnemers is er bij aankomst een medaille en wart lekkers. De snelste lopers zullen op het podium in het zonnetje worden gezet.

**************************************************************************************************************************************

 • Internationale deelnemers moeten contant afrekenen bij het afhalen van hun startnummer
 • de betaling van Nederlandse deelnemers gaat via incasso

 

**************************************************************************************************************************************


Wanneer u uw registratie wilt checken: geef uw postcode en geboortedatum in via deze link 


Verzorgingspost

 • De verzorgingspost is bij de start/finish. Iedere 5km komt u hier langs
 • Bij de verzorgingspost kunt u gebruik maken van water, sportdrank, fruit, kruidkoek, rozijnen en chips
 • Blijf niet onnodig bij de verzorginspost staan, geef andere deelnemers de ruimte
 • De langeafstandlopers kunnen hun dranken en eetwaren op tafels zetten, hiervoor zijn specifieke plekken vrijgemaakt

 

Uitslag

Wedstrijduitslagen zullen online beschikbaar zijn zodra de wedstrijdorganisatie de gelegenheid heeft om de informatie te controleren en uploaden. Nadat de resultaten op de website staan zijn zult u een e-mail ontvangen met uw uitslag.

 

Prijzen

 • Er is een trofee voor de eerste drie mannelijke en de eerste drie vrouwelijke winnaars per race, mits er minimaal 10 hardlopers per geslacht deelnemen aan een race
 • Elke loper zal een medaille ontvangen wanneer de gekozen afstand is uitgelopen
Course

 • The course will be a 5km loop. If you plan to run the 50km, you need to complete 10 rounds of the course
 • Set in the Krimpenerwaard 
 • The 5km course is flat, so if you plan to go for a PR, this will be a good opportunity
 • The course start and finish line will have a mat for the electronic timing
 • It is important to make sure you pass over the mat for every round 
 • Timing will be measured with a tag on your shoe. It is crucial that you hand in your tag directly after completing your intended distance

Please click this link to see the route.


Start and Finish

 • Start and finish will be in front of  building 'Big Bear'. Location is Krimpenerbosweg 1, 2925 LB, Krimpen aan den IJssel
 • The start time will be at 10:00 on the 19 March 2017
 • All races will start at the same time, except the kids run which starts at 13.00 hrs.
 • All races  must be completed by 16:00. This means there is a maximum of 6 hours to complete any race, except the kids run

   

Registration

To ensure you have confirmed your intention to participate in one of the races, book your spot and register now. There are different links below which will redirect you to register and pay for the event of your choice. Please ensure that you complete the form accurately as we require the information to provide accurate race results.

Relays

There are 2 relay competitions. A 20km and a 40km event. Each competition requires 4 participants, and each runner needs to run 1 (one) round for the Relay 20 or 2 (two) rounds for the Relay 40 race.

Each participant’s result will be recorded individually i.e. all runners will have a tag tied to their shoe. The team with the fastest combined times will be crowned the victor. There are in principle 6 relay events.

 • Relay 20 km Male
 • Relay 20 km Female
 • Relay 20 km Mixed (2 x male, 2 x female)
 • Relay 40 km Male
 • Relay 40 km Female
 • Relay 40 km Mixed (2 x male, 2 x female)

        

Trophies will be awarded for top 3 teams in any of the above events subject to a minimum of 10 teams participating per relay event. 

Prices:

 Solo Runners

 • Solo A: 5km, 10km & 15km                            €  7,50 per participant
 • Solo B: 20km, 25km, 30km & 35km               € 10,00 per participant
 • Solo C: 40km,45km & 50km                           € 15,00 per participant

There is a limit of 400 entries. Registration on the day will cost an extra 2,50

Relay Runners

 • Relay 20: 20km race - 5km  per team of 4     € 20,00 per team
 • Relay 40: 40km race - 10km  per team of 4   € 30,00 per team

Relay teams need to register online. No day entries will be accepted for relay teams

Kidsrun

Especially for the kids there will be a 2km kids run which starts at My Health Club at 13.00 hrs. Synerkricardholders can join for free after registration via their account. No Synerkricard? Then you have to register via this link. Cost will be 2 euro which can be paid upon arrival. All participants will receive a medal and some candy. The quickest runners will be honored during a podium ceremony.
**************************************************************************************************************************************
 • International runners will be requested to pay when they collect their number
 • Dutch runners will be debited

**************************************************************************************************************************************

Register here for solo runner

Register your team here for one of the relay races

Register here for the Kids Run

Do you want to check if your entry has been registered? To check, type in your postal code and date of birth via this link.


Aid Station

 • The aid station will be situated nearby start/finish to ensure ease of access
 • You can expect to enjoy water, sports drink, fruit, "kruidkoek", raisins, and crisps at the aid station
 • Please make sure that you collect what you need and move out of the way of other runners who are looking for refreshments, or running through.
 • Long-distance runners will be able to place their drinks/food on tables set out for them.


Results 

Race results will be available online as soon as the race organisers have had an opportunity to check and upload the information. As soon as the results have been uploaded, you will receive an email with your results


Prizes 

 • Trophies will be available for the first 3 males and first 3 females in any of the races subject to at least 10 runners per gender participating      
 • Each runner will receive a medal once they have completed their chosen distance